Plexus Roskilde er en forening, der er drevet af frivillige. Et aktivitets- og værested for ensomme unge i alderen 18-35 år. Plexus er drevet af frivillige både lokalt og nationalt. Vi arbejder med ung-til-ung metoden, som betyder at de frivillige ligeledes er mellem 18 og 35 år.

Plexus Roskilde får til tider mange henvendelser angående studieopgaver, projekter eller lignende. I er velkomne til at sende en mail på info@plexusroskilde.dk, hvor i præcist beskriver jeres formål og metode, så vi får et klart indblik i, hvad jeres projekt, case, interview eller lignende omhandler.

Det er en god ide at kontakte os i god tid, da vi ikke takker ja til et samarbejde før vi har snakket med både frivillige og brugere.
Hos Plexus Roskilde er brugerne anonyme, hvis de ønsker det, og vi forsøger altid at skabe et miljø, hvor de kan føle sig trygge og være i gode hænder. Derfor har vi følgende ”regler”, hvis i ønsker at interviewe brugerne:

• I skal underskrive en tavshedserklæring
• Brugerne er sikret fuld anonymitet
• Brugerne skal have mulighed for at tage en frivillig med til interviewet, da det for nogle af dem skaber en større tryghed
• Alle interviews af brugere skal foregå i Plexus Roskildes lokaler og på vores åbningsdage

Interview eller lignende med de frivillige er mere fleksibelt og kan aftales med den enkelte frivillige.
Hver opmærksomme på at vi i Plexus Roskilde laver vagtplan en måned ad gangen og vi kan derfor ikke garantere at vi har åbent alle dage, da det afhænger af vores frivillige. I kan se vagtplanen under åbningsdage her på hjemmesiden.

Det vil være en god ide at send en mail først på info@plexusroskilde.dk i god tid.

Med venlig hilsen
Plexus Roskilde